မြစ်ကြီးနား

အဂါဗေအကြောပြင်အနှိပ်

အမှတ် ၂၃၉ မြို့သစ်ရပ်ကွက် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ဖုန်း – ၀၉၄၉၂၅၉၁၆၇

အဂါဗေအကြောပြင်အနှိပ်

ကချင်နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းရှေ့ ၊ ဆိုင်းတောင်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉၄၉၂၅၉၁၆၇