မြစ်ကြီးနားမျက်မမြင်ကျောင်း

အမှတ်(၂၉/၃၀) အေးမြသာယာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။
ဖုန်း – ၀၇၄-၂၆၀၉၇
Email : mcfb.mt@gmail.com