ဘဝသစ်မျက်မမြင်သင်တန်းဂေဟာ

ဓမ္မပါလကျေးရွာ၊ ညောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိတ္ထီလာမြို့။
ဖုန်း – ၀၉၄၀၂၅၂၇၀၉၄